SOHO Group, a.s.

SPOĽAHLIVÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

Certifikáty kvality

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

ISO 14001

Systém environmentálneho

manažérstva

ISO 18001

Systém bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci

ISO 27001

Systém manažérstva

bezpečnosti informácií

Dohodnite si stretnutie

+421 903 777 494
info@sohogroup.sk
Šoltésovej 14, Bratislava